hazon_slogan

חזון מכללת LFA הוא ליצור סביבה של אנשים מצליחנים ועצמאיים
בעזרת טכנולוגיית הלימוד הייחודית של מכללת LFA
הכוונה שלנו היא לעזור לתלמידים ליזום הצלחות ולחוות חופש ביטוי עצמי ובטחון כלכלי,
וזו תהיה ההוכחה לכך שטכנולוגיית LFA עובדת.
אני מזמינה כל אחד ואחת מכם אשר רוצה לחוות שינוי חיובי בחייו,
להגיע למכללת LFA וללמוד כיצד להצליח.
שלכם, לודמילה פרידמן.