משאב יקר מפז

משאב יקר מפז

לכל אחד מאתנו יש 86400$.

דמיינו לכם שיש בנק המעביר לכם בכל יום 86400$

הסכום שנותר אחר כל ההוצאות היומיות אינו עובר ליתרה של מחר.

בלילה החשבון מתאפס.

מה הייתם עושים עם הכסף?

"משתדלים להוציא עד לאגורה האחרונה" – תחשבו טוב טוב.

לכל אחד יש בנק כזה. ושמו של הבנק – זמן.

בכל בוקר יש לכם יתרה של 86400 שניות .

בכל לילה החשבון מתאפס.

היתרה אינה עוברת ליום הבא.

אין מינוס בחשבון.

בכל יום הספירה מתחילה מחדש.

אם לא ניצלתם את האשראי היומי – ההפסד כולו שלכם. אין דרך חזרה. אי אפשר להלוות מהיום שלמחרת.

עלינו לחיות בהווה על חשבון הזמן שניתן לנו בכל יום. כדי להשיג משהו – השקיעו את הזמן נכון.

כדי להבין את ערכה של שנה – שאלו תלמיד שנשאר שנה.

כדי להבין את ערכו של חודש – תשאלו אם שילדה פג.

כדי להבין את ערכה של שעה – שאלו זוג נאהבים המחכה להיפגש.

כדי להבין את ערכה של דקה – תשאלו אדם שאיחר לרכבת.

כדי להבין את ערכה של שנייה – שאלו את מי שניצל בתאונת דרכים.

כדי להבין את ערכה של מאית השנייה – תשאלו ספורטאי שזכה במדליית כסף.

לכל אחד מאתנו יש את הזמן הזה 24 שעות ביום

גם לי

גם לכם

גם לכלבה בובֶה שלי

שאלה? מה התוצאות שאנו מקבלים ב 24 שעות

שנדבר על זה?