חברי הסגל של אקדמית LFA נמנים עם הצמרת העולמית בתחומי התמחותם: רבים מהם זכו בפרסים יוקרתיים בארץ ובעולם