קריטריון של הצלחה

קריטריון של הצלחה

מקצועיות בתחום כלשהו עבור רבים, היא התוצאה המוחשית שמופיע בעת התוצאה.

מדידת התוצאה מתאפיינת בפקטורים שונים, רגילים, אנרגטיים, מטפוריים, תלת מימדים: כמות ואיכות, סכום, אורך, תוצאות של המחשבה, הרגש, המודעות של הרעיון, שינויים פוזיטיביים וכדומה.

אנחנו שואפים לקבל ידע, ניסיון, תרגול, בכדי להשפיע על הוצאה של החיים:
לשפר אותם, לעשות אחרת ועוד.

התוצאה –היא מה שאנחנו מקבלים בשלב האחרון של שרשרת הפעולות הללו.

מהי השרשרת הזאת?

זהו אוסף של בחירות עקביות ומקבילות, קבלת החלטות, שינויים ושיתוף פעולה ליישום החלטות, אנליזת ביניים וסינתזה של הניסיון והתוצאה, ראייה של הסגולות, ידע, מיומנויות וכדומה.
שאיפה לשפר אותם, לקבלת התוצאה האופטימלית.

קבלה- זוהי לא המילה הנכונה בהכרח, כי היא מניחה שמישהו ייתן לך משהו,
זאת אומרת קבלת משהו ממישהו…
למעשה התוצאה מתקבלת על ידך בתהליך של הפעולות, כלומר, קבלה מעצמך ,
הווה אומר שאתה בעצמך עשית את התוצאה שלך ,יצרת את התוצאה, המחשת את הרעיון.

התוצאה היא השלכה של התהליכים בחיינו.

אז איך נראית התוצאה בחייכם?
ואיזה מקום יש לה בצורת האבולוציה האישית?