avi_biner

דר. אבי בינר

מרצה במכללת LFA מעביר קורסים בתחום מזכירות רפואית וסייעת רופא שיניים.

רופא שיניים בעל תואר שני של משרד החינוך במדעי חברה ,תואר שני בניהול מערכות רפואית ציבוריות ודוקטור ברפואת שיניים .
מרצה תשע שנים בתחום הרפואי