ELLA BINNER PORTRAIT

דר. אלה בינר

ד"ר אלה בינר מרצה בכירה באקדמיות בתחום אנטומיה, פיזיולוגיה ופתולוגיה. מרצה בכירה בקורס סייעת לרופא שיניים במכללת LFA

ד"ר אלה בינר מרצה בכירה באקדמיות בתחום אנטומיה, פיזיולוגיה ופתולוגיה. מרצה בכירה בקורס סייעת לרופא שיניים במכללת LFA