תסרוקות – טיפ המזל

את התסרוקת חובה להתאים למבנה הפנים של כל לקוחה, מומלץ להתאים את התסרוקת לאיפור
ואפילו לחפש התאמה מושלמת בין התסרוקת לבגדים שהיא לובשת בכדי לבנות תסרוקת מצליחה.
כדאי לדעת כמה להרים את התסרוקת כדי לתת אשליה שהפנים יותר ארוכות או אובליות (עגולות)

לעומת זאת כאשר רוצים לתת אשליה שהפנים מרובעות או עגולות חובה להגביה באזור הקודקוד.
במקרה של פרופיל עם אף ארוך, על הפוני להיות על המצח או בצד או בפסוקת אמצעית (שביל בצד)

מזל אור אברמוב