Michal-Big

מיכל דוד

מיכל דוד בוגרת מכללת LFA

מיכל דוד
-גיל:44
-מקום עבודה:עסק פרטי-מיכל דוד אומנות היופי
-הלימודים במכללת LFA נתנו לי מקצוע לחיים ואפשרות לפתח את אופקיי בתחומי היופי והאסתטיקה
מקום שאפשר תמיד לחזור ולפנות לקבלת יעוץ ותמיכה ותמיד הדלת פתוחה.